Kim jesteśmy?

Polvent Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze związane z przygotowywaniem różnego rodzaju analiz i raportów finansowych, rynkowych i strategicznych jednak w przeważającej części dla tych klientów, którzy wykorzystują te opracowania jako część składową w ramach większych opracowań lub projektów. Dodatkowo spółka wykonuje również zlecenia z zakresu usług informatycznych, które są świadczone we współpracy ze spółką zależną Techvigo. Nasze usługi są świadczone przy pomocy sprawdzonych i wiarygodnych podwykonawców.

Ponadto, Polvent posiada pakiet kontrolny udziałów w spółce z branży IT, Techvigo Sp. z o.o.